V
  Hvvp x | vvv |
X V 1933        X V 1933        X V 1933        X V 1933        X V 1933        X V 1933        X V 1933        X V 1933
:  
v:  
   
   
vvv
v ?
4466
22660
49489
84205
84205
84205

: 2060 (21.10.2014)

Танд хуулийн зөвлөгөө хэрэгтэй юу?

Хэрэгтэй
Хэрэггүй
Мэдэхгүй

 
, Ү , ӨӨӨӨ Ө, ӨӨӨ Ү
  13  
 
  .: Өөөө ү , өөө ү  
 
  2014.10.22 | Ангилал:  
alt

ө өө .ү ү үү өөөөө өөө , . .ү өөөө .ү .

 
 
C (0) | V: 13 |  v...
 
 
 
  29  
 
  үү  
 
  2014.10.21 | Ангилал: ү  
alt

-Ө ө 10 2- өө 7 үү . ү .

 
 
C (0) | V: 29 |  v...
 
 
 
  24  
 
  үү ,  
 
  2014.10.21 | Ангилал: ү  
alt

ө . Өөө өөөө . өөөө ү . , өө ү ү үү үү .

 
 
C (0) | V: 24 |  v...
 
 
 
  4  
 
  өө  
 
  2014.10.21 | Ангилал: ө  
alt

ү өө ү ү ү үү ү . өөө үү ү ү ү, .

 
 
C (0) | V: 4 |  v...
 
 
 
  23  
 
  үү ү ү "ү"  
 
  2014.10.21 | Ангилал: ө  
alt

өөө өү ү ү ү . ү ү ө ү үү өөөө үү ү ү ү өө ө ү .

 
 
C (0) | V: 23 |  v...
 
 
 
  25  
 
  ү  
 
  2014.10.20 | Ангилал: ө  
alt

өөөө , үү өөө 14 өө өөө.

- үү 04-өө 10- 17- ө 32 үү үү, 302 .

 
 
C (0) | V: 25 |  v...
 
 
 
  4  
 
  ө  
 
  2014.10.20 | Ангилал: ү  
alt
- ү өөөө 09 өөө 2015 ө , 2015 ө , ү ө 2015 ө , ө 2015 ө ү , 2016-2017 ө өөө өөө өүү .

 
 
C (0) | V: 4 |  v...
 
 
 
  3  
 
  ү өөө-  
 
  2014.10.20 | Ангилал: ү  
alt

// ү үү , , үү, өөөө, ү , ү . ү үү , 2001 , 2004 .

 
 
C (0) | V: 3 |  v...
 
 
 
  24  
 
   
 
  2014.10.20 | Ангилал: ү  
alt

өө үү өө ү ү ү үү үү , .

 
 
C (0) | V: 24 |  v...
 
 
 
  3  
 
  өөө  
 
  2014.10.20 | Ангилал: ү  
alt

өүү ү - ү ү . , үү - өө, , , , .

 
 
C (0) | V: 3 |  v...
 
 
 

» үү ...
» үү
» өөө
» ү -
» 14- 15- өө ү ...
» үүүү ...
» ү ү ...
» ...
» w ...
» ...
O :13
: 1
: 11

1256131
1174


/ / .
YIM: online_1933@yahoo.com

vv | | V | | English
. , .
Copyright 2008-2013. Umguulul.mn ( 3.0)