V
  Hvvp x | vvv |
X V 1933        X V 1933        X V 1933        X V 1933        X V 1933        X V 1933        X V 1933        X V 1933
:  
v:  
   
   
vvv
v ?
22385
20009
113399
148115
148115
148115

: 2362 (22.10.2014)

Танд хуулийн зөвлөгөө хэрэгтэй юу?

Хэрэгтэй
Хэрэггүй
Мэдэхгүй

 
, Ү , ӨӨӨӨ Ө, ӨӨӨ Ү
  26  
 
  -  
 
  2014.10.24 | Ангилал: ө  
alt

Өө .-Ө, ., . Өө ү, өү, -Өө, Ө ү , ү , өөө ү 2014 13- 16- өүү

 
 
C (0) | V: 26 |  v...
 
 
 
  30  
 
  үү өөө  
 
  2014.10.24 | Ангилал: ү  
alt

ө , , , , үү ү .

 
 
C (0) | V: 30 |  v...
 
 
 
  29  
 
  ү , ү  
 
  2014.10.23 | Ангилал: ө  
alt
ө өөө үү -, , , , , , ү .
 
 
C (0) | V: 29 |  v...
 
 
 
  46  
 
  ү ү 107  
 
  2014.10.23 | Ангилал: ү  
alt

ү 107 . үү ү ү ү ө .

 
 
C (0) | V: 46 |  v...
 
 
 
  27  
 
  - ү  
 
  2014.10.22 | Ангилал: ө  
alt
ү - ү ү ү .
 
 
C (0) | V: 27 |  v...
 
 
 
  10  
 
  ү ...  
 
  2014.10.22 | Ангилал: ө  
alt

ү . . Ү өө өө ү . ү өө ө ү өөө өөөөө . Өөөө ө ү өөөө .

 
 
C (0) | V: 10 |  v...
 
 
 
  7  
 
  , ө ?  
 
  2014.10.22 | Ангилал: ү  
alt

өө ү , , , ү өөө ү . ү өөө ү ү . . Өөө .

 
 
C (0) | V: 7 |  v...
 
 
 
  21  
 
  .: Өөөө ү , өөө ү  
 
  2014.10.22 | Ангилал:  
alt

ө өө .ү ү үү өөөөө өөө , . .ү өөөө .ү .

 
 
C (0) | V: 21 |  v...
 
 
 
  35  
 
  үү  
 
  2014.10.21 | Ангилал: ү  
alt

-Ө ө 10 2- өө 7 үү . ү .

 
 
C (0) | V: 35 |  v...
 
 
 
  29  
 
  үү ,  
 
  2014.10.21 | Ангилал: ү  
alt

ө . Өөө өөөө . өөөө ү . , өө ү ү үү үү .

 
 
C (0) | V: 29 |  v...
 
 
 

» үү ...
» үү
» ү ү ...
» өөө
» 14- 15- өө ү ...
» ү ү ...
» ...
» - ..
» ...
» ?
O :4
: 0
: 4

1257460
1181


/ / .
YIM: online_1933@yahoo.com

vv | | V | | English
. , .
Copyright 2008-2013. Umguulul.mn ( 3.0)